Ιστοχώρος Σχολείων

Ο χώρος αυτός αφορά αποκλειστικά τα δημόσια Δημοτικά σχολεία και σε αυτόν παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για τις διαδικασίες διεξαγωγής του Προγράμματος.

Καθεστώς Συμμετοχής Μαθητών/Μαθητριών στο Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού

Σε αυτό τον σύνδεσμο, καλείστε να δηλώσετε το καθεστώς συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών Γ΄και Στ΄τάξης σε σχέση με τη συμπλήρωση των δοκιμίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών του εν λόγω Προγράμματος. Η συμπλήρωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των δοκιμίων και όχι αργότερα από την 16η Δεκεμβρίου 2022.

Για να προχωρήσετε σε δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς συμμετοχής πατήστε εδώ.

Ενιαία Βάση Δεδομένων

Η επιβεβαίωση των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού Γ΄και Στ΄τάξης, γίνεται πλέον στην Ενιαία Βάση Δεδομένων, (Σύνδεσμος 1). Στον Σύνδεσμο 1, μπορείτε να δηλώσετε επίσης ποιοι/ες μαθητές/μαθήτριες Γ΄ και Στ΄ τάξης θα πρέπει να εξαιρεθούν από τη συμπλήρωση του δοκιμίου της Γλώσσας ή/και των Μαθηματικών.

Η επιβεβαίωση των  αποτελεσμάτων του ΠΛΑ για το μαθητικό πληθυσμό Γ΄και Στ΄τάξης, θα γίνεται μέσω των Συνδέσμων 5 και 6 αντίστοιχα, μετά την ανάρτηση σχετικής εγκυκλίου.

Τέλος, η Ενιαία Βάση Δεδομένων θα παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων για τα αποτελέσματα του ΠΛΑ Γ΄ τάξης των σχολικών χρονιών 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2022-2023 (Σύνδεσμος 7 «Αποτελέσματα Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού Γ΄ τάξης προηγούμενων σχ. χρονιών»).

Χρονοδιάγραμμα Χορήγησης Δοκιμίων

Το Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού (ΠΛΑ) θα διεξάγεται, διαχρονικά, την 1η Πέμπτη και την 1η Παρασκευή του Δεκεμβρίου και για τις δυο τάξεις (Γ΄ και Στ΄).

Συγκεκριμένα, για τη σχολική χρονιά 2022-2023 το χρονοδιάγραμμα χορήγησης των δοκιμίων έχει ως εξής:

• την 1η Δεκεμβρίου 2022 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Γλώσσας Γ΄ και Στ΄ τάξης
• την 2η Δεκεμβρίου 2022 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Μαθηματικών Γ΄ και Στ΄ τάξης

Οδηγίες Χορήγησης Δοκιμίων

Γ΄ τάξη

Στ΄ τάξη