Οικοσελίδα

Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.)

Το Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.) έγινε πλέον θεσμός στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται με επιτυχία από το 2007 σε παγκύπρια βάση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (K.E.E.A.). Το εν λόγω Πρόγραμμα αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εμπλακούν σε κατάλληλα προγράμματα στήριξης.

Το Πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού ο εντοπισμός των μαθητών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) να δημιουργήσει, έγκαιρα, παρεμβατικά προγράμματα στήριξης των παιδιών αυτών, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κατά συνέπεια, το παρόν Πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Το Πρόγραμμα αρχικά απευθυνόταν μόνο σε μαθητές Στ΄τάξης Δημοτικού, ενώ από τη σχολική χρονιά 2011-2012 διεξάγεται και στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού. 

Tη σχολική χρονιά 2020-2021 το χρονοδιάγραμμα χορήγησης των δοκιμίων έχει ως εξής:

• την 3η Δεκεμβρίου 2020 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Γλώσσας Γ΄ και Στ΄ τάξης
• την 4η Δεκεμβρίου 2020 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Μαθηματικών Γ΄ και Στ΄ τάξης

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε από την πανδημία του κορωνοϊού, θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως η χορήγηση των δοκιμίων του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (ΠΛΑ) Γ΄ και Στ΄ τάξης γίνει νωρίτερα σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως η χορήγηση των δοκιμίων γίνει εντός αυτής της εβδομάδας 23/11-27/11. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλούμε όπως η χορήγηση γίνει το συντομότερο δυνατόν μέσα στην επόμενη εβδομάδα 30/11-4/12. Παρακαλούμε, όπως ακολουθήσετε τις οδηγίες χορήγησης όπως αυτές περιγράφονται στο έντυπο «Οδηγίες Χορήγησης Δοκιμίων ΠΛΑ 2020-2021», το οποίο σας έχει αποσταλεί με το υπόλοιπο υλικό του ΠΛΑ (επισυνάπτονται και εδώ).

Σε περιπτώσεις όπου υφίσταται προσωρινή αναστολή φυσικής παρουσίας μερικών τμημάτων Γ΄ ή/και Στ΄ τάξης του σχολείου σας, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε  χορήγηση των δοκιμίων το συντομότερο μόλις αυτά επανέλθουν στο σχολείο. Στα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου σας η χορήγηση θα γίνει κανονικά εντός του πιο πάνω χρονοδιαγράμματος. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις μαθητών/τριών που απουσιάζουν κατά τη μέρα χορήγησης.

 

Καθεστώς συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών Γ΄και Στ΄τάξης σε σχέση με τη συμπλήρωση των δοκιμίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών
Τη φετινή σχολική χρονιά τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν το καθεστώς συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών Γ΄και Στ΄τάξης σε σχέση με τη συμπλήρωση των δοκιμίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών του εν λόγω Προγράμματος. Οι δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των δοκιμίων και όχι αργότερα από την 11η Δεκεμβρίου 2020. Για να προχωρήσετε σε δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς συμμετοχής πατήστε εδώ.

Τελευταία Νέα