Οικοσελίδα

Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού (ΠΛΑ)

Το Πρόγραμμα Λειτουργικού Αλφαβητισμού (ΠΛΑ) έγινε πλέον θεσμός στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται με επιτυχία από το 2007 σε παγκύπρια βάση από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (KEEA). Το εν λόγω Πρόγραμμα αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό μαθητών/μαθητριών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες σε διάφορα στάδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να εμπλακούν σε κατάλληλα προγράμματα στήριξης.

Το Πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού ο εντοπισμός των μαθητών/μαθητριών με μεγάλη πιθανότητα να μείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠAN) να δημιουργήσει, έγκαιρα, παρεμβατικά προγράμματα στήριξης των παιδιών αυτών, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κατά συνέπεια, το παρόν Πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Το Πρόγραμμα αρχικά απευθυνόταν μόνο σε μαθητές/μαθήτριες Στ΄τάξης Δημοτικού, ενώ από τη σχολική χρονιά 2011-2012 διεξάγεται και στην Γ΄ τάξη του Δημοτικού. 

Tη σχολική χρονιά 2023-2024 το χρονοδιάγραμμα χορήγησης των δοκιμίων έχει ως εξής:

Για τη σχολική χρονιά 2023-2024 το χρονοδιάγραμμα χορήγησης των δοκιμίων, μετακινείται για τον μήνα Ιανουάριο και έχει ως εξής:

• την 15η Ιανουαρίου 2024 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Γλώσσας Γ΄ και Στ΄ τάξης
• την 16η Ιανουαρίου 2024 θα γίνει η χορήγηση των δοκιμίων Μαθηματικών Γ΄ και Στ΄ τάξης

Καθεστώς συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών Γ΄και Στ΄τάξης σε σχέση με τη συμπλήρωση των δοκιμίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών
Tα σχολεία καλούνται να δηλώσουν το καθεστώς συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών Γ΄και Στ΄τάξης σε σχέση με τη συμπλήρωση των δοκιμίων της Γλώσσας και των Μαθηματικών του εν λόγω Προγράμματος. Οι δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των δοκιμίων και όχι αργότερα από την 24η Ιανουαρίου 2024. Για να προχωρήσετε σε δηλώσεις σε σχέση με το καθεστώς συμμετοχής πατήστε εδώ.

Τελευταία Νέα